Hoe leer je het best? Door een paar uur naar een docent te luisteren en af en toe een vraag te stellen? Of door zelf actief met de lesstof in de weer te gaan? Waarschijnlijk op de tweede manier.

Wat is actief leren?

Zelf met de lesstof aan de slag gaan, via oefeningen of in de praktijk, is de basis van actief leren. Een begrip dat de laatste jaren steeds vaker valt in zowel onderwijsland als bij opleidingsinstituten voor volwassenen. Maar het concept gaat nog verder. Echt actief leren betekent dat je zelf de leiding neemt over je hele leerproces. Dus dat je zelf je leerdoelen stelt, nadenkt over manier waarop je nieuwe kennis en vaardigheden het beste leert en zelf controleert of je na afloop hebt bereikt wat je wilde bereiken.

Waarom is actief leren belangrijk?

In een maatschappij die sneller verandert dan ooit, is een leven lang leren noodzakelijk geworden. Door je eigen ontwikkeling actief in eigen hand te nemen, kun je de ontwikkelingen om je heen niet alleen bijhouden, maar ook de accenten leggen op die punten die je zelf wil. Denk bijvoorbeeld aan specifieke ontwikkelingen op je vakgebied, maar ook aan de ontwikkelingen van je digitale vaardigheden. Gebruik je bijvoorbeeld alle functionaliteiten van MS Office-applicaties optimaal?

Actief leren en blended learning

Bij actief leren hoort verder dat je nadenkt over wat voor jou een ideale combinatie van leervormen is. Klassikale lessen of instructievideo’s kunnen een goede basis zijn, maar dan meestal wel in de mix met bijvoorbeeld online oefeningen of coaching op de werkvloer. Dit blended learning maakt het mogelijk om de ontwikkeling van je kennis en vaardigheden precies aan je niveau, tempo en leerstijl aan te passen.

Begeleiding en coaching bij actief leren

Actief leren wil niet zeggen dat je er helemaal alleen voor staat. Begeleiding en coaching zijn juist erg belangrijk. Bijvoorbeeld om te meten welke vaardigheden of kennis je verder zou kunnen ontwikkelen. En je te adviseren welke opleidingen of lesvormen daarvoor beschikbaar zijn. Binnen organisaties is dat vaak een rol die HR op zich neemt. Ook bij de overdracht van kennis of het aanleren van vaardigheden is een (online) coach of trainer in veel gevallen belangrijk. Soms is dat een ingehuurde professional, maar we zien steeds vaker dat het ook een ervaren collega kan zijn.

Rol Leerportaal bij actief leren

Actief leren is prima te vergelijken met Het Nieuwe Leren. Ook dat concept gaat ervan uit dat je zelf bepaalt wat je leert, wanneer en hoe. Het Leerportaal van mijnopleidingen.nl is een modern en effectief hulpmiddel daarbij. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor degene die binnen jouw organisatie verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van medewerkers. Je kunt binnen het Leerportaal je kennis meten, opleidingen uitzoeken en je voortgang zien. Een ideale manier om de regie te nemen over je eigen kennisontwikkeling.