Zijn het kennisniveau en de digitale vaardigheden van medewerkers voldoende voor hun dagelijkse werkzaamheden? Om meer inzicht te krijgen in die vraag startte de gemeente Apeldoorn de pilot ‘Apeldoorns digitaal vaardigheidsbewijs’. Dit ‘rijbewijs’ voor digitaal werken is, net zoals een gewoon rijbewijs, onderverdeeld in de rubrieken A tot en met E. Mijnopleidingen.nl ondersteunde de pilot met onder andere een persoonlijk leerportaal voor de medewerkers .

Digitale transformatie

De gemeente Apeldoorn is, zoals zoveel andere gemeenten, bezig met een digitale transformatie. Het werk is de afgelopen tijd flink veranderd en zal ook de komende jaren flink veranderen. Om arbeidsmarktfit en arbeidsmobiel te blijven, moeten medewerkers zich continu kunnen aanpassen. Blijven leren, is dan noodzakelijk.

Pilot digitaal vaardigheidsbewijs

In mei startte de gemeente Apeldoorn met de pilot ‘digitaal vaardigheidsbewijs’. Tijdens de pilot onderzocht de gemeente of zo’n digitaal vaardigheidsbewijs medewerkers motiveert bij hun ontwikkeling van hun digitale vaardigheden. Ook werd bekeken op welke manier dit digitaal vaardigheidsbewijs zo goed mogelijk aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers.

Samen met mijnopleidingen.nl

De kennismetingen voor het digitaal vaardigheidsbewijs ontwikkelde de gemeente Apeldoorn samen met mijnopleidingen.nl. Met deze metingen konden de deelnemers hun kennisniveau testen. Ze konden zien op welke onderdelen ze geslaagd zijn en op welke onderdelen extra kennis nodig is. Om medewerkers zoveel mogelijk zelf de regie te geven bij dit ontwikkeltraject zette de gemeente Apeldoorn het Leerportaal van mijnopleidingen.nl in.

Content op maat

Om het Leerportaal op maat te maken voor de gemeente Apeldoorn hebben we het uitgebreid met onder meer: een introductietekst, drie kennismetingen als start, een blok met tips van de dag die aansluiten bij wat er bij de gemeentelijke organisatie speelt qua techniek en security, relevante e-learningmodules en twee digitale enquêtes. Ook konden medewerkers zich via het Leerportaal inschrijven voor klassikale opleidingen die in het najaar gepland staan.

Evaluatie pilot

Aan de pilot deden medewerkers vanuit verschillende afdelingen en functies mee. Zij waren bijna allemaal erg enthousiast over het Leerportaal van mijnopleidingen.nl:
• “Origineel en een mooi dashboard”
• “Bij het doorlopen van de vragen (Outlook en digi-veiligheid) daagt het mij uit om, bij hetgeen dat ik niet weet, het gelijk even te proberen in het programma. Mijn kennis wordt dus direct vergroot.”
• “Het feit dat dit overzichtelijk is, maakt dat ik er mee aan de gang ga. Klasse!”
Zelf hebben we ook geleerd in de pilot: we moeten meer aandacht besteden aan de manier waarop we kennisvragen formuleren.

Digitale vaardigheden en Het Nieuwe Leren

Deze geslaagde pilot bij de gemeente Apeldoorn is een voorbeeld van de manier waarop organisaties het Nieuwe Leren vormgeven. Daarbij bepalen medewerkers voor een groot deel zelf wat ze leren, wanneer en hoe. HR heeft als taak dit te faciliteren. Lees hier meer over in mijn blog Het Nieuwe Leren stelt de medewerker centraal.