Mijnopleidingen.nl is het kennisportaal waar medewerkers eenvoudig hun kennis en vaardigheden kunnen meten en ontwikkelen. De komende tijd voegen we steeds meer functies aan dit Leer Management Portaal toe. Bijvoorbeeld tools om zelf leermodulen en kennismetingen te ontwerpen en aan medewerkers aan te bieden.

Inhoudelijk kennisportaal op maat

Met eigen leermodulen en kennismetingen is het voor organisaties mogelijk het kennisportaal nog meer op maat voor de eigen organisatie te maken. Bijvoorbeeld door een cursus over interne procedures aan te bieden. Of door de kennis over het bestaande beleid van de organisatie te meten.

Beter inzicht, snellere actie

Met die eigen kennismetingen kunnen HR-medewerkers of leidinggevenden snel in kaart brengen hoe goed een groep medewerkers bepaalde vaardigheden of kennis beheerst. Is het nodig die vaardigheden of kennis bij bepaalde medewerkers te vergroten? Dan is dat met de eigen leermodules via het kennisportaal gemakkelijk en op maat te organiseren. De cyclus van meten, plannen, leren en toepassen is een belangrijke pijlers in onze visie op kennisontwikkeling.

Een landelijk platform voor kennisontwikkeling

In de toekomst gaan we organisaties de mogelijkheid bieden content met elkaar te delen. We denken namelijk dat leermodulen of kennismetingen van de ene organisatie interessant kunnen zijn voor andere organisaties. De modulen en metingen zijn misschien niet altijd een-op-een over te nemen, maar zeker een stevige basis om mee aan de slag te gaan.