Wanneer medewerkers ervaren dat hun kennis en vaardigheden niet toereikend zijn om hun werk goed te doen, is de kans groot dat ze gefrustreerd raken. Veel vaker dan organisaties beseffen leidt dit tot gezondheidsklachten en uitval. Met een inspirerend gebruikersadoptieprogramma is dit te voorkomen.

Een inspirerend gebruikersadoptieprogramma

Een inspirerend programma voor gebruikersadoptie faciliteert iedere medewerker om op een eenvoudige en efficiënte wijze kennis en vaardigheden op het juiste niveau te houden. Het gaat daarbij om de hele cyclus van meten, plannen, leren en toepassen. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers leermaterialen en leerstijlen krijgen aangeboden die passen bij het eigen niveau en leervoorkeuren.

Digitale vaardigheden

Een gebruikersadoptieprogramma zeker aandacht te besteden aan de digitale vaardigheden van medewerkers. Medewerkers verwerken immers heel veel informatie en dat gebeurt allemaal via computers, oftewel digitaal. Naast de specifieke bedrijfsprogramma’s wordt gebruik gemaakt van Office en Windows. Digitale vaardigheden zijn dus cruciaal. Uit onderzoeken, onder andere van de Universiteit van Twente, blijkt echter dat de digitale vaardigheden van veel medewerkers niet voldoende zijn. Dit resulteert in een productieverlies van 3 tot 4%. Dat is al snel 60 uur per medewerker per jaar!

Kennis meten

Een vast onderdeel van een gebruikersadoptieprogramma is het meten van het kennisniveau. Het is namelijk niet effectief om medewerkers die merken dat ze bepaalde applicaties of onderdelen ervan niet zo goed beheersen, zomaar naar een klassikale opleiding te sturen. De kans is dan groot dat het niveau of te laag of te hoog is. Het is beter om het kennisniveau van de medewerkers eerst goed te meten en daarna een opleiding of een leertraject op het juiste niveau te kiezen. Daarbij kan dan ook rekening gehouden worden met voorkeuren in leerstijlen, denk aan e-learning, klassikale opleidingen of coaching.

Directe hulp van collega’s

Het optuigen van een expertgroep is een ander belangrijk onderdeel van het gebruikersadoptieprogramma. Kennis ontwikkel je namelijk niet alleen door te studeren. Zeker op het gebied van digitale vaardigheden zijn het vaak de ‘tips en trucs’ die het werk een stuk efficiënter en prettiger maken. Experts of superusers binnen een afdeling zijn bij uitstek geschikt deze ‘tips en trucs’ door te geven en dagelijkse gebruikersvragen van de werkvloer te beantwoorden. Deze manier van kennisverspreiding is niet alleen snel en per definitie praktijkgericht, het zorgt ook voor een sterker teamgevoel. Daarnaast krijgen experts zelf ook energie van het helpen van directe collega’s.

Kennisportaal

Mijnopleidingen.nl heeft een kennisportaal ontwikkeld dat een gebruikersadoptieprogramma ondersteunt. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Informatie over de ontwikkelmogelijkheden
  • Kennismetingen
  • E-opleidingen (online opleidingen)
  • Planner voor klassikale opleidingen
  • Eigen voortgang monitor
  • Snelstartgidsen (instructiekaarten, quick reference cards, enz.)
  • Tips en trucs

Een medewerker ziet alleen die informatie, kennismetingen en opleidingen die relevant voor hem of haar zijn. Het kennisportaal is dus persoonlijk en op maat. Daardoor is het een sterke basis voor een inspirerend gebruikersadoptieprogramma.