‘Blended learning’ staat voor het combineren van verschillende leerstijlen. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van klassikale lessen, coaching en online leren. Dit maakt opleiden op maat mogelijk, wat betreft niveau, tempo en leerstijl. Blended learning is dan ook een prima manier om het opleidingsbudget zo effectief mogelijk in te zetten.

Vijf vormen van blended learning

Er bestaan veel opleidingsvormen waarop het kopje blended learning is te plakken. Hieronder een kort overzicht van die vormen die volgens ons het meest geschikt zijn voor organisaties met veel kenniswerkers. We gebruiken de Engelse termen, omdat die momenteel het meest gangbaar zijn.

1: Flipped classroom

Bij een ‘Flipped classroom’ vervang je de standaard klassikale ‘kennisoverdracht’ door video’s en eventuele andere vormen van online leren. Medewerkers hoeven daardoor niet meer naar een specifieke opleidingslocatie te reizen. Binnen een opleiding of cursus zijn ook enkele klassikale sessies gepland. Hierbij is dan extra tijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, verdieping en motivering. Wij adviseren deze vorm voor medewerkers die eerst enkele extra opleidingen moeten volgen voordat ze kunnen deelnemen aan een klassikale opleiding.

2: Online driver model

Bij het ‘Online driver model’ wordt het opleidingsmateriaal voornamelijk online aangeleverd. Medewerkers volgen dit zelfstandig, maar kunnen chatten met docenten als ze dat willen. Eventueel plant de docent enkele klassikale lessen als hij of zij merkt dat bepaalde onderwerpen meer aandacht nodig hebben. Deze vorm van blended learning is erg populair bij organisaties waarbij medewerkers over verschillende vestigingen, plaatsen of landen verspreid zijn. Wij adviseren deze vorm voor grote organisaties die vooral e-opleidingen aanbieden. Voor medewerkers die daaraan behoefte hebben, is binnen de afdeling opleidingen dan een docent aanwezig om, eventueel via chat, vragen te beantwoorden.

3: Face-to-face driver

Dit is het tegenovergestelde van het ‘Online driver model’. Klassikale lessen vormen de basis van een opleiding. Voor medewerkers die achter- of voorlopen is er op een computer in het opleidingslokaal online lesmateriaal beschikbaar.

4: Rotation model

Bij het ‘Rotation model’ wisselen face-to-face en online opleiden elkaar af. Dit gebeurt volgens een vast schema. Deze vorm is erg geschikt voor grotere groepen die samen leren. De groep wordt in kleinere groepen onderverdeeld en iedere groep werkt individueel en zelfstandig aan een opdracht. Van tijd tot tijd krijgt iedere groep dan uitleg van de docent.

5: Self-blend Model

Het ‘Self-blend model’ geeft medewerkers de mogelijkheid om online opleidingen te volgen over onderwerpen die niet bij hun dagelijkse werkzaamheden behoren. Dit als aanvulling op de opleidingen die wel noodzakelijk zijn voor het werk. Het ‘Self-blend model’ is erg in opkomst. De meeste medewerkers vinden het motiverend als ze de kans krijgen hun eigen interesses verder te ontwikkelen. Ook binnen het Kennisportaal van mijnopleidingen.nl is het mogelijk opleidingen te splitsen in opleidingen specifiek voor het werk en opleidingen die voor iedereen beschikbaar zijn.

Blended learning
Het kennisportaal en blended learning

Het kennisportaal is een krachtig hulpmiddel voor organisaties die medewerkers de kans willen geven flexibel en mobiel hun kennis en vaardigheden te vergroten:

  • Alle informatie en hulpmiddelen op één centrale en afgeschermde plek
  • Altijd bereikbaar vanaf een zelfgekozen studielocatie
  • Inspirerende en verduidelijkende filmpjes met uitleg over hulpmiddelen, concepten en theorieën
  • Meten van kennis door testen en oefeningen
  • Verdieping bereiken tijdens eventuele bijeenkomsten (klassikaal)
  • Sparren met collega’s en docenten
  • Actief up-to-date kennis toepassen op de persoonlijke interesse van de medewerker
  • Leren van en met anderen.

 

Bronnen: